Italië diep gezonken. Eredoctoraat voor Fauci eerst van Rome, nu ook van Siena.

Hoe diep kan je zinken als land? Italië doet zijn uiterste best om het te ontdekken.

Dit geografische gebied (de term “land” is hier niet op zijn plaats) kan beschouwd worden als de bakermat van enerzijds de westerse staatsvorm en rechtscultuur (Res Publica) en anderzijds van de Renaissance, il Rinascimento (hernieuwde visie op kunst, wetenschap, geneeskunde met een zekere waardering voor objectiviteit en verifiëerbaarheid, in feite de wetenschappelijke methode). Met andere woorden, twee historische fundamenten van de democratie met haar veronderstelde eerlijkheid, transparantie en rechtvaardigheid.

Terug naar middeleeuwse tirannie?

Is het dan niet ongelooflijk en uitermate triest, dat juist op ditzelfde grondgebied met zo’n historisch vooruitgangsgezinde lading, de huidige autoriteiten en instanties van het land Italië een internationaal leidende (meetellende?) rol lijken te willen te spelen in de terugval naar een soort middeleeuwse tirannieke mentaliteit en praktijken? Een mentaliteit waarin het volk zonder enig overleg regels opgelegd wordt met argumenten die van absurditeit, incoherentie en regelrechte leugens aan elkaar hangen, terwijl elke vorm van tegenspraak agressief onderdrukt wordt met fisiek of verbaal geweld (fuck checkers), niet onvergelijkbaar met de inquisitie en de heksenjacht.

Fauci, een tweede Italiaanse eredoctoraat!

Afgelopen zaterdag 17/06/2023, heeft de Universiteit van Siena, na die van Rome vorig jaar, namelijk ook een eredoctoraat toegekend aan niemand minder dan Anthony Fauci. Jawel, diezelfde Fauci die samen met Bill Gates en Tedros Gebreyesus moedwillig de wereldwijde Covid hysterie heeft veroorzaakt teneinde het massaexperiment met mRNA injecties uit te kunnen voeren en dusdoende extreem hoge winst voor Big Pharma te genereren, zonder zich ook maar iets aan te trekken van alle mogelijke en voorspelbare ernstige bijwerkingen of zelfs de dood als gevolg van deze injectie.

Drie manifestaties

Om in elk geval enige tegenhang en wat licht te bieden in deze duistere ontwikkeling heeft een zekere professor Tritto van de WABT, een onder-organisatie van de VN die kritisch is op de VN zelf en de WHO, een contra-prijsuitreiking georganiseerd voor mensen en organisaties die zich inzetten voor vrijheid van meningsuiting, van keuze en het verpreiden van (medische) wetenschap zonder dogma’s, die een open debat wél aan zouden durven. Dit vond plaats in een zaal naast de dom van Siena, dus zeker geen geringe locatie.

Tevens was er drie manifestaties waarvan de grootste op het Lizza plein/park met onder andere “Fauci go home” spandoeken en ook een toepasselijke en verdiende “Free Assange”.  Deze protesten waren onder andere gericht tegen de dreigende vaccinatieplicht en tegen de vele biolabs (van het type Wuhan) die de laatste tijd geopend of gepland zijn in heel Italië.

 

 

Referenties

Artikels met video

Artikels alleen over het evenement

Fauci in Siena viert de wetenschap die politiek steunt, net als tijdens de pandemie.
Ere-doctoraat voor de Amerikaanse arts, die in de kranten de botsing tussen wetenschap en nepnieuws aankaart. Maar terwijl de ‘New York Times’ hem vraagt om verantwoording af te leggen voor wat hij deed tijdens de pandemie, is het van onze kant alleen maar lof.

 

 

Artikels met onverdekte aanvallen op “No-Vax” protesten (de overgrote meerderheid in Google search – link naar screenshot)

 

 

Click to rate this post as a whole, thank you.
[Total: 0 Average: 0]